Jump in

Register your account to get the most out of Hopoti!

Fill in rider's contact information

Your email address is used as your login information.
At least 8 characters

Add favourite stables

This field is optional. If you already go to a stable or service provider which uses Hopoti, you should add them as your favourite. This way, they will see you in their customer list and you can find your way to their Hopoti-page much faster and easier.

Service terms

Hopoti Loppukäyttäjäehdot ("Ehdot")
Päivitetty 25. toukokuuta 2018

Nämä ehdot koskevat kaikkia Hopotin käyttäjiä. Tallikohtaiset loppukäyttäjien käyttöehdot (“Tallin säännöt”) esitetään ja hyväksytään jokaisen varauksen yhteydessä osana Hopotin yleisiä Loppukäyttäjäehtoja.

1 Soveltamisala

Lue nämä Ehdot huolella. Rekisteröitymällä Hopoti -palveluun ("Palvelu") tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät Palvelua edustamasi yhteisön puolesta, edustamasi yhteisön puolesta.

Mikäli et hyväksy ehtoja, sinä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Sinä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Sinä".

Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta.

Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajasi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot.

Hopoti Software Oy, joka omistaa Palvelun Hopoti, on näissä Ehdoissa "me" tai "Hopoti".

Nämä Ehdot sisältävät myös osiot “Rekisteriseloste”, “Tietosuojakäytäntö” ja “Evästeet”.

2 Palvelu ja sen kautta varatut tai ostetut palvelut

Palvelun kautta voi varata tai ostaa kolmansien osapuolten ("Myyjät") palveluita.

Hopoti ei ole palveluiden myyjä tai markkinoija, vaan Myyjät vastaavat niiden markkinoinnista, myynnistä, mahdollisista takuista ja virheistä ja oikeiden tietojen antamisesta.

Hopoti ei ole vastuussa Myyjien sivuista, varausehdoista (“Tallin säännöt”) tai siitä, että Myyjät noudattavat teidän välillänne olevaa sopimusta palvelusta tai sen varauksesta. Sinun pitää esittää kaikki Palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Myyjälle. Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja Hopoti ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin.

Hopoti on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelynsä lainmukaisuudesta. Myyjä toimii Tietojenkäsittelijänä, joka saa käyttöönsä henkilötiedot vain Myyjän kanssa asioineilta (maksut) tai suostumuksen antaneilta (suosikkitallit). Tietojenkäsittelijät sitoutuvat noudattamaan vastaavia ehtoja ja Tietosuojakäytäntöjä kuin Hopoti sekä tekevät myös erillisen Tietojenkäsittelysopimuksen (“Tietojenkäsittelysopimus Talleille”) Hopotin kanssa.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. Hopoti ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Sekä Myyjä että Hopoti voi lähettää sinulle markkinointiviestejä liittyen Palveluun, Myyjän tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin tai vastaaviin palveluihin. Voit kieltäytyä tarjouksista ja tiedotteista Hopotin viestien yhteydessä olevista linkeistä, Myyjän viesteissä ilmoittamalla siitä Myyjälle tai muuten ilmoittamalla asiasta Hopotille tai Myyjälle.

Hopotilla on oikeus muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla koska tahansa sekä tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen.

Sinun tulee hankkia kustannuksellasi Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Hopotin kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

3 Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelun suunniteltuja käyttöominaisuuksia varataksesi tai ostaaksesi Myyjien palveluita ja tuotteita Hopotin kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Saat käyttää Dokumentaatiota (kuten määritelty alla kohdassa 3) omassa käytössäsi käyttääksesi Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) ("Laite") kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Hopotin ohjeiden mukaan;

b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia;

c) Palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen tai myydä sitä kolmannelle osapuolelle;

e) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa;

f) Hopotin toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ("Dokumentaatio") ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi;

g) et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai

h) et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

4 Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet"). Hopotilla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. Hopoti ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. Tunnistautumisvälineet säilyvät Hopotin omistuksessa.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5 Palvelun käyttö

Hopoti toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Mikäli Hopoti korjaa virheen se voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon liittyvistä kustannuksista. Lisäksi vastaat kaikesta palveluun lisäämästäsi materiaalista, kuten tiedoista, julkaisuista, kommenteista ja kuvista. Sinulla tulee olla oikeudet lisäämääsi materiaaliin.

6 Oikeudet Sinun tietojasi koskien

Sinä annat Hopotille oikeuden tarkastaa Laitteeltasi tiedon siitä, että Sinulla on oikeus käyttää Palvelua. Hopoti ei tutki Laitteeltasi muita tietoja, kuin mitä Ehdot oikeuttavat.

Palvelua käytettäessä Sinun Laitteeseesi tallentuu evästeitä tunnistamistietoina. Palvelun evästeet sisältävät istunnon tunnisteavaimen. Evästeiden tarkoituksena on Sinun tunnistamisesi Palvelua käyttäessä.

Tietoa, joka syntyy Palveluun käyttäessäsi Palvelua, kutsutaan "Lokitiedoksi".

Sinä hyväksyt, että Palvelu sisältää toiminnallisuuksia, jotka analysoivat ja lähettävät Lokitietoja Hopotille ja tallentavat Lokitietoja. Tällaisia Lokitietoja ovat a) Sinun Palvelussa antamasi tai Myyjän puolestasi syöttämät henkilötiedot ja Palvelussa syntyvät Sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot; b) Sinun Palvelun käyttösi perusteella syntyvä kaikki tieto koskien esim. varauskäyttäytymistäsi ja tieto koskien käyttäytymistäsi ennen varausta (sisältäen esim. palvelujen ja aikojen selaamisen ja etsimisen).

Myyjällä on näkyvyys Sinun Palvelussa antamiisi tai Myyjän puolestasi syöttämiin henkilötietoihisi ja Myyjä vastaa niiden käytöstä omalta osaltaan.

Annat Myyjälle luvan tulostaa, esittää tai muuten ilmaista nimesi, profiilikuvasi ja sinulle mahdollisesti tapahtumaan jaetut resurssit (kuten hevosen) julkisesti, jotta Myyjä voi ilman kohtuutonta vaivaa esimerkiksi tulostaa tai näyttää tapahtumien osallistujaluettelon julkisessa tilassa, kuten tallin seinällä tai kotisivuilla julkisesti.

Palvelun ominaisuuksiin kuuluu sosiaalisia toimintoja, kuten julkaisut, kommentit, ystävät, ryhmät, saavutukset ja muut sosiaaliset toiminnot. Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttääksesi Palvelun kaikkia toiminnallisuuksia osa tiedoistasi voi olla julkisesti tai muuten saatavilla. Oletuksena ainoastaan nimesi, profiili- ja kansikuvasi sekä Hopoti-profiilisi osoite ovat saatavilla Palvelussa, muiden tietojen näkyvyydestä voit päättää Palvelun yksityisyysasetuksissa.

Sinä annat Hopotille ja sen alihankkijoille oikeuden saada pääsy, tallentaa, analysoida ja muokata Lokitietojasi sekä kohdentaa Palvelussa näkemiäsi mainoksia ja markkinointia.

Lokitietosi voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolella voimassa olevien lakien, ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti tai jos itse olet ETA-alueen ulkopuolella.

Hopotilla on oikeus myös hyödyntää Lokitietojasi Palvelun, muiden tuotteidensa ja muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi.

Lisäksi Hopotilla on oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa Palveluun lisättyjä tietoja mm. asiakaspalvelun toteuttamiseksi tai väärinkäytösten estämiseksi. Tarvittaessa Hopotin harkinnan mukaan Myyjää tai Sinua voidaan informoida tai konsultoida toimenpiteisiin liittyen.

Jos peruutat jonkin suostumuksesi taikka jos Sinä et anna Hopotille Palvelun tarvitsemia tietoja, Hopotin ei ole välttämättä mahdollista tarjota Sinulle Palvelua osin tai kokonaisuudessaan.

Palvelua käyttäessäsi Sinä tiedostat ja hyväksyt, että tiedot, jotka on lähetty Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, eivät ole varmuudella turvassa. Hopoti ei ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä koskien Lokitietojasi tai muita tietoja, jotka Sinä lähetät Hopotille tai Myyjälle Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, poislukien lainsäädännön määrittelemät vastuut ja velvollisuudet.

7 Palvelun tietosisältösi ja käyttö

7.1 Yleistä

Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuoleten oikeuksia rikkovia tietoja tai muuta sisältöä.

Hopotilla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun Hopoti epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

7.2 Hopotin Käyttöoikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Hopotilla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Hopotin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä.

Hopotin käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

8 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Hopotin tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Hopotin salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Ehtojen mukaisesti, ilman Hopotin kirjallista lupaa.

9 Teknisluontoisten tietojen käsittely

9.1 Yleistä

Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa sekä lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

b) Tunnistamistietoja käsitellään teknistä kehittämistä varten. Tässä tarkoituksessa käsitellään edellä seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, geolokaatio, selaimen suosima näyttökieli, sivulle ohjaava verkko-osoite, mahdolliset hakusanat, istunnossa vieraillut Hopoti-sivut, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palveluiden tunnistamistietoja käsitellään automatisoidusti tilastollista analyysiä varten, koska analyysiä ei voida muuten tuottaa ilman kohtuutonta vaivaa. Tästä analyysitiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Tässä tarkoituksessa määrätään käytöstä erityisesti seuraavaa: Palvelusta voidaan hakea tarpeen mukaan Palvelun tuottamaa tietoa. Esimerkiksi IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa.

e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Tunnistamistietoja käsitellään myös manuaalisesti tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä, että Palvelun osana olevaa viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään näiden Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti ja jos: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä tietoturvapoikkeama; tai 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; tai 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1–3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti.

f) Tunnistamistietoja käsitellään maksujen määrittämistä ja laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, sisäistä laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, viestintäverkon välityksellä tarjottavien mahdollisten kuvatallenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten palveluiden laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

g) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi.

h) Tunnistamistietoja voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida Hopotin valitsemissa ulkopuolisissa palveluissa, joiden yksityisyydensuoja on vähintään näiden ehtojen mukainen.

9.2 Tunnistamistietoja käsittelevät henkilöt

Tunnistamistietojen tarkemmin yksilöity käsittely on määrätty nimenomaisesti tehtäviksi tietyille Hopotin työntekijöille.

10 Voimassaolo

Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Hopotille sähköpostitse. Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla siitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä.

Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

11 Muutokset Ehtoihin

Me voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttäminen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Hopotille sähköpostitse.

12 Vastuu

Siinä määrin kuin pakottava laki sallii kyseisen rajoituksen, Hopoti ei ole vastuussa Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten Sinulle aiheutuneista kustannuksista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

13 Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin soveltuu Suomen laki poislukien sen lainvalintasäännöt.

Kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Välimiesoikeus kokoontuu Turussa. Edellä mainitusta poiketen Hopotilla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Ehtojen rikkomuksen missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

Mikäli Sinä olet kuluttaja, kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttajan Hopotia vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

14 Ylivoimainen este

Hopoti ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Hopotin kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Hopotin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Hopoti ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Hopoti on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15 Yleistä

15.1 Ilmoitukset

Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Hopoti voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä.

Vastaat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa niiden muuttuessa.

15.2 Koko sopimus

Nämä Ehdot kattavat kaikki sen aihetta koskevat ehdot, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset tarjoukset, sopimukset, neuvottelut, markkinointimateriaalin ja muut tahdonilmaisut Hopotin ja Sinun välilläsi näiden Ehtojen aiheesta.

15.3 Sähköpostin käyttö

Hopoti saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska Hopoti on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia. Tällaisen viestinnän turvallisuutta heikentää se, että väärin reititettynä tai siepattuna suojaamaton sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.

15.4 Osittainen pätemättömyys

Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

15.5 Oikeuksista luopuminen

Jos Hopoti ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että Hopoti olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan.

15.6 Oikeuksien siirtäminen ja alihankkijat

Sinä et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle osapuolelle ilman Hopotin kirjallista etukäteistä suostumusta. Hopotilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Hopoti saa käyttää alihankkijoita. Hopoti vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

15.7 Tietosuojan yhteyspiste

Hopoti Software Oy
Sähköposti: support@hopoti.com

15.8 Valvova viranomainen

Hopotin toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto:

Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs.
PL 5
00531 Helsinki

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Hopoti Software Oy (Y-tunnus 2770794-6)

2 Rekisterin yhteyshenkilö

Ville Salonen, Hopoti Software Oy
Sähköposti: ville.salonen@hopoti.com
Puhelin: +358 408 358 294

3 Rekisterin nimi

Hopoti.com

4 Tietosuojaperiaatteemme

Teemme kaikkemme suojataksemme tietosi tietomurroilta. Jos järjestelmiimme murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun tai käyttäjiisi, Hopoti ilmoittaa siitä sinulle mahdollisimman nopeasti, viimeistään 72 tunnin jälkeen tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta ja kertoo myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä Hopoti on tehnyt. Hopotin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjautuaksesi sisään järjestelmään. Sinun on pidettävä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa kolmansilta osapuolilta. Koska tietosi voi olla herkkäluontoista, kaikki salasanat ovat salattuja mikä tarkoittaa, että Hopotikaan ei voi nähdä tai tietää salasanaasi.

5 Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ajanvarauksen ylläpitäjän (Myyjän) ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos asiakkaan ja ylläpitäjän välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen. Hopoti ja ylläpitäjä voivat myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle. Asiakas voi kieltäytyä Hopotin lähettämistä markkinointiviesteistä viesteistä löytyvien linkkien avulla tai pyytämällä asiaa sähköpostilla. Myyjän lähettämistä viesteistä voi kieltäytyä ottamalla yhteyttä myyjään.

6 Rekisterin sisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite (mahdollisesti), puhelinnumero (mahdollisesti), syntymäaika (mahdollisesti), kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen, viimeisin tietojen muokkausajankohta, tehdyt varaukset, muistiinpanot ja lisätiedot per varaus sekä muut tiedot kuten esimerkiksi pituus, paino tai taitotaso.

7 Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, mutta tiedot maksutapahtumista säilytetään vähintään kymmenen vuoden ajan.

8 Tietojen suojaus

Hopotin Palvelussa ja sivuilla, lomakkeilla lähetetyt tiedot liikkuvat pääasiassa verkossa salattuina. Voit tarkistaa tämän selaimestasi mikäli yhteys on SSL-suojattu (HTTPS-alku osoitteessa). Hopoti Software Oy:lle sähköpostitse lähetetyt viestit liikkuvat verkossa salaamattomana, ellet itse niitä salaa. Tämä on yleisesti käytössä oleva menettelytapa. Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelimet sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta koskaan palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään salattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa.

9 Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on ensisijaisesti osoitettava Myyjälle ja vasta toissijaisesti Hopoti Software Oy:lle.

10 Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sisäänkirjautuneen käyttäjän istunnon. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Lisäksi mm. käyttämämme analytiikka-palvelut Google Analytics ja Hotjar sekä asiakaspalvelu-sovellus Intercom sekä muut käyttämämme kolmannen osapuolen sovellukset voivat käyttää evästeitä sivuillamme palvelun tuottamiseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita. muita laitteita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Selain voidaan myös asettaa varoittamaan käyttäjää ennen evästeen tallennusta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa evästeistä saat osioista “Evästeet” ja “Tietosuojakäytäntö” sekä osoitteessa https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

11 IP-tiedot

Hopoti Software Oy:n ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain erikseen nimetyillä Hopoti Software Oy:n henkilöstöllä.

12 Linkit toisiin www-sivustoihin

Hopoti Software Oy:n ylläpitämillä sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. Hopoti Software Oy ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Sivustollamme on myös sosiaalisen median toimintoja. Nämä toiminnot voivat kerätä sinulta tietoa, kuten IP-osoitteesi sekä tiedon millä sivuilla olet vieraillut ja ne voivat lisätä evästeen selaimeesi. Sosiaalisen median toiminnot on joko ladattu kolmannen osapuolen palvelimilta tai omilla palvelimiltamme. Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet, joita kukin toiminto käyttää.

13 Hopoti Software Oy:n Tietosuojavastaava

Veli-Pekka Ahonen, Hopoti Software Oy
Sähköposti: vellu@hopoti.com


Tietosuojakäytäntö

Hopoti Software Oy (jäljempänä ”Hopoti”) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Hopotin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan, kun Hopoti on rekisterinpitäjä ja kun viittaamme tämän tietosuojalausekkeen soveltumiseen Hopotin palvelujen käytön yhteydessä. Voimme antaa tietosuojaan liittyviä lisätietoja myös yksittäisen palvelun, sivuston tai sovelluksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Hopotin palvelujen käyttäminen, käyttäjän muu asiallinen yhteys Hopotin palveluihin tai käyttäjän suostumus. Myös asentamasi Hopotin julkaisemat sovellukset voivat käsitellä henkilötietojasi.

Hopotin palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Hopotin palveluja on mahdollista käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, mobiililaitteella tai kolmannen osapuolen sovelluksella, joilla on omat ja itsenäiset tietosuojakäytäntönsä ja käyttöehtonsa. Sovelluskaupan, kuten Apple App Storen, Google Playn tai Microsoft Storen, kautta ladattaviin sovelluksiin sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin. Hopoti ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, suosittelemme ettet luovuta henkilötietojasi Hopotille.

Mitä tietoa keräämme?

Hopoti voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Hopotin palvelujen käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Hopoti kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1 Hopotille antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Hopotille:

- Nimi tai nimimerkki
- Salasana tai muu yksilöivä tunnus
- Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja
- Käyttäjän muita itseään kuvaavia tietoja, kuten syntymäaika, pituus ja paino
- Palveluun lisäämäsi sisältö, kuten julkaisut, kommentit ja kuvat
- Luvat, suostumukset ja tietoja kieli- tai muista vastaavista valinnoistasi
- Kiinnostuksen kohteet ja suosikit
- Kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot
- Tutkimus- ja kyselytiedot
- Tietoja käyttämistäsi laitteista
- Asiakaspalautteet ja -viestintä
- Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot, esim. ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot.

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä tai osallistuessasi Hopotin kilpailuihin, arvontoihin tai tutkimuksiin.

2 Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Hopotin palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

- Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks.”Evästeet”)
- Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista
- Verkkosivu, jolta on siirrytty Hopotin verkkosivulle
- Mahdolliset hakusanat, joilla on haettu Hopotin verkkosivuja tai käytetty Hopotin palveluissa
- Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
- Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
- IP-osoite
- Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
- Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
- Sijaintitiedot, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi.
- Hopotin palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely

Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Hopotin sijaintitietoihin perustuvat palvelut ja ominaisuudet hyödyntävät satelliitti-, IP-osoite- tai muuta verkkoperusteista paikkatietoa. Avustettujen paikannusmenetelmien, esimerkiksi avustetun GPS:n käyttö voi sisältää paikkatietojesi ja yksilöivien laite- ja operaattorikohtaisten tunnisteiden vaihtamista paikannuspalvelimen kanssa. Käyttäessäsi sijaintitietoihin perustuvia palvelujamme, esimerkiksi lähimpien tallien hakemista, sijaintitietosi lähetetään suostumuksellasi Hopotille oikean sisällön tarjoamiseksi.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1 Palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Hopotin palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Hopotin palveluista henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi mahdollistamalla Hopotin palvelujen käytön eri laitteillasi, antamalla sinulle suosituksia mahdollisesti kiinnostavista sisällöistä ja näyttämällä sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2 Palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Hopotin palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Hopotin palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin sekä yleisötutkimukseen liittyvien tavoittavuus- ja käyttöanalyysien suorittamiseen. Voimme yhdistää eri palvelujen ja sovellusten yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja palvelujen ja sovellusten kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

3 Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää Hopotin palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa. Myös kaikki tallit, joiden rekisterissä olet, voivat suorittaa vastaavaa markkinointi- ja asiakasviestintää.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Hopotin palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Hopotin palveluiden käytöstä. Hopoti säilyttää palvelujen käytöstä havaitut ja johdetut tiedot erillään varsinaisesta henkilörekisteristä, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.

Luovutammeko henkilötietoja?

Hopoti ei lähtökohtaisesti myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Hopotin ulkopuolelle. Hopoti voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Hopotin ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

1 Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2 Yhteisöt

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti näytetä muille Hopotin palvelujen käyttäjille oletuksena lukuunottamatta nimeäsi, profiili- ja kansikuvaasi, profiilisi URL-osoitetta sekä palveluun lisäämiäsi kuvia, kommentteja ja vastaavia tietoja. Joissain Hopotin palveluissa voit halutessasi jakaa muita tietojasi muiden käyttäjien kanssa. Kehotamme harkitsemaan huolellisesti ennen kuin jaat henkilötietojasi tai muita tietoja muille käyttäjille. Omien tietojen näkyvyyttä voi säätää yksityisyysasetuksissa.

3 Tallit

Hopotin kautta palvelujaan myyvät yritykset, kuten ratsastustallit, saavat henkilötietosi käyttöön siltä osin, kuin se on tarpeellista heidän myymänsä palvelun toteuttamiseksi. Tiedot ovat vain niiden tallien käytössä, joissa olet tai olet ollut asiakkaana tai olet lisännyt tallin suosikiksi. Kyseiset tallit ovat myös sitoutuneet noudattamaan näitä tietosuojakäytäntöjä ja muita ehtoja toiminnassaan.

4 Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Hopoti saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Hopotin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Hopotin palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Hopotin määrittämiin tarkoituksiin. Hopoti velvoittaa heidät itämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

5 Kansainväliset tietojen siirrot

Hopoti pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Hopotin palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Hopoti huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen, lakien ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6 Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

7 Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut Hopotin palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajantasaisuus tällaisia toiminnallisuuksia käyttäen. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan erikseen nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Hopoti voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Käyttäjän katsotaan lopettaneen rekisteröimänsä tilin, kuten Hopoti-tunnuksen, jos hän poistaa rekisteröitymisensä palveluun. Tällöin Hopoti poistaa henkilön ilmoittamat tiedot käyttäjätietokannasta ja poistaa käyttäjätunnuksen, minkä jälkeen kukaan, edes käyttäjä itse, ei voi enää ottaa sitä uudelleen käyttöön. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Huomioithan, että jotkut Hopotin palvelut saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toiminnallisuuksia, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja, ja osa tuottamastasi sisällöstä saattaa jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai käyttäjäsuhde päättyy.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötietosi korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme, hallinnoimalla tietyissä Hopotin palveluissa käyttäjätiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi, sovelluksissamme tai palveluissamme olevia toimintoja.

Hopotia koskevan tarkastuspyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen support@hopoti.com. Käyttäjän tunnistamiseksi tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan tunnukseen. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan tunnukseen liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit myös kieltää Hopotiä käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja muutoksista tai palveluiden vika- ja häiriötilanteista.

Voit pyytää Hopotia poistamaan tietosi käyttäjärekisteristä ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme. Hopoti-tunnusta koskevien tietojesi poistamista voit pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@hopoti.com. Tietojen poistopyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet liittänyt poistopyyntöä koskevaan tunnukseen.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Hopoti Software Oy kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Hopoti ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Hopoti Software Oy, osoitteessa Merikatu 6, 26200 Rauma, Suomi.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteessa support@hopoti.com.

Hopoti Software Oy:n Tietosuojavastaava:
Veli-Pekka Ahonen, Hopoti Software Oy
Sähköposti: vellu@hopoti.com

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Evästeet

Hopoti käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä Hopotin sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen. Sivuillamme voi olla myös muita kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Hopotin sivustoilla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia kirjautumisia. Hopotin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Lisätietoa käyttämistämme palveluista ja niiden tietosuojasta:

Intercom
Asiakaspalvelu-sovellus
Lisätietoja: Tietosuoja

Hotjar
Anonymisoidun analytiikan kerääminen
Lisätietoja: Tietosuoja & Opt-out

Google
Anonymisoidun analytiikan kerääminen
Sosiaalinen kirjautuminen
Lisätietoja: Tietosuoja & Opt-out

Facebook
Sosiaalinen kirjautuminen
Lisätietoja: Tietosuoja

Näihin Hopotin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Tietojen hyödyntäminen

Hopoti hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluidensa kirjautumisessa, väestöllisen tavoitettavuuden tutkimisessa sekä kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Hopoti voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Evästeitä käytetään myös parantamaan käyttökokemusta, mm. muistamaan asiakkaan viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, ja saatua tietoa Hopoti käyttää vain yllä esitettyyn tarkoitukseen eikä niiden avulla saatua tietoa yhdistetä muihin tietoihin. Parantaakseen rekisteröityneiden asiakkaidensa palvelua, Hopoti voi asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella yhdistää palvelun käytöstä kertyvää tietoa asiakkaan profiilitietoihin, ja tarjota asiakkaalle tätä kiinnostavia muita Hopotin sisältöjä.

Analytiikan käyttö Hopotin markkinoinnissa

Hopoti voi halutessaan käyttää Google Analytics Display-mainostajille –ohjelmaa. Tämän johdosta Hopoti–palvelun käyttäjät saattavat kohdata Hopotin mainontaa muissa kuin Hopotin digitaalisissa palveluissa.

Hopotin luvalla Google voi käyttää anonyymin tunnistetiedon sisältäviä ensimmäisen osapuolen evästeitä (kuten Google Analyticsin evästettä) yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden (kuten DoubleClick-evästeen) kanssa tietojen välittämiseen, optimointiin ja mainosten näyttämiseen sen perusteella, että asiakas on käyttänyt Hopotin digitaalisia palveluita.

Hopoti ei välitä asiakkaidensa/käyttäjiensä henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille.

Asiakas voi koska tahansa poistaa käytöstä Google Analytics Display-mainostajille -mainonnan tai Google Display -verkoston räätälöidyt mainokset mainosvalintojen hallintatyökalulla. Asiakas voi myös halutessaan estää Google Analytics –mittauksen käytön asentamalla selaimeensa lisäosan (Opt-out).
Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Asiakas voi estää yksilöivien henkilötietojensa näkyvyyden myös nk. sosiaalisille laajennuksille käyttämällä Hopotin sivustoja siten, ettei ole samanaikaisesti kirjautuneena yhteisöpalveluihin. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Lisätietoa saat esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta